Jakým způsobem položit prkennou podlahu

Dřevěná podlaha z celomasivních prken je stále vyhledávanější podlahovou krytinou i v dnešní době moderních a dokonalých technologií. Je to proto, že dřevo dává pocit zdraví a pohody a je tak rozmanité jako člověk. Každé prkno je unikátní a osobité stejně jako otisk lidského prstu.

Díky moderním technologiím opracování dřeva a novým materiálům / lepidla, údržbové prostředky, nářadí atd. / se rozšířily i možnosti pokládky.

Nejpoužívanější způsoby pokládky jsou tři a to:

  • Přibíjení na rošt
  • Celoplošné lepení
  • Svorkové položení

než začneme s vlastní pokládkou…

Dříve než se budeme věnovat jednotlivým způsobům pokládky, bude nezbytné zmínit několik obecných zásad, které je nutno dodržet před a během pokládky.
Důležité je, aby teplota během pokládky byla okolo 20st. C a vlhkost prostředí byla mezi 50 a 60 %. Dále je si uvědomit, že dřevo by mělo být v době pokládky v rovnovážném vlhkostním stavu v daném prostředí. Orientačně by se tedy vlhkost dřeva měla pohybovat mezi 7-11 %.
Maximální nerovnosti podkladu mohou být +/- 2mm na délku 2 m.

Pokládka šroubováním nebo přibíjením na rošt

Podle konstrukční výšky můžeme zvolit jednoduchý či dvojitý rošt z hranolů 35-50mm.
Dvojitý rošt bude sice nákladnější, zato však příjemnější na chůzi a dovolí větší sílu tepelné izolace.
Začneme položením izolace proti vlhkosti – folií o síle 0.2mm s překryvem jednotlivých pásů alespoň 20cm na rovný, suchý a pevný podklad.
Podkladní hranoly dáváme od sebe cca 45-55cm při síle prken 20mm.
První řadu podlahových prken dejte podél stěny do roviny pomocí klínů s odstupem 10-15mm od zdi. Pokud máte k dispozici prkna s perem a drážkou i na krátké straně, tak spoje krátkých stran mohou být i mimo rošt z hranolů. Vzájemné přesazení krátkých spojů prken by mělo být 20cm a více / divoké spojení /.
Prkna přibíjíme nebo lépe šroubujeme s předvrtáním šikmo do pera. Pokud chceme omezit možné vrzání podlahy, je možné styk hranolu a prkna ještě přilepit pružným PU lepidlem.
Před přibitím, či přišroubováním celou řadu přitáhneme použítím popruhových stahováků.
Pouze poslední řada prken se slepí v peru a drážce a přibije se shora na samotném okraji tak, aby zůstala mezera od zdi 15mm. a hřebík překryla obvodová lišta.
Po podlaze se může během a po položení okamžitě chodit. U předbroušených prken byste měli následně ihned začít s povrchovou úpravou.

Pokládka celoplošným lepením

Tento způsob je možný jen díky moderním technologiím v oblasti lepidel pro celoplošné lepení masivních prken. Abychom dosáhli kvalitně položené podlahy je nutno dodržet následující pokyny.
Podkladní vrstva musí vykazovat co možná nejlepší rovinnost a pevnost. Zásadně používáme nejkvalitnější lepidla o renomovaných výrobců na bázi polyuretanu nebo ještě lépe silanu.
Volíme lepidla s dlouhou „dobou otevření“ – tj. doba alespoň 60 minut, po kterou je možno klást prkna do lepidla po jeho nanesení na podklad. Spotřeba lepidla je
1200-1500g/m². Lepidlo se nanáší zubovou stěrkou, která dávkuje dané množství. Podlahu je možné používat u většiny lepidel za 24 hodin. Po tuto dobu by měla být prkna případně zatížena a stažena popruhovými stahováky.
V žádném případě nelepíme prkna k sobě v peru a drážce!!!
Poměr šířky prkna ku síle prkna by neměl být větší než 7.

Pokládka na ocelové svorky

Tento typ pokládky je poměrně nový moderní způsob jak položit rychle prkennou podlahu tzv. plovoucím způsobem. Princip spočívá v tom, že do drážek na spodní strany prken se vkládají ve vzdálenosti 50-60mm speciální ocelové spony, které jednotlivá prkna přitahují svým předpětím k sobě. Z uvedeného vyplývá, že se jedná o prkennou podlahu, která je pro tento způsob pokládky již připravená od výrobce.
Pokládku i v tomto případě začneme s položením parotěsné folie o síle 0,2mm s překryvem pásů min 20cm. Poté položíme korkovou podložku bez vzájemného překrytí pásů, abychom neporušili rovinnost podkladu.
Dodržujte vzdálenost od stěn min. 15mm a dbejte na pevné usazení ocelových spon do drážek na spodní straně prken. Čelní strany prken se slepují lepidlem na dřevo kat. D4.
V žádném případě se nesmí slepit podélné strany prken!!!
Po podlaze se může při a po pokládce ihned chodit.

Může vás zajímat: