Pokládka parket při vysoké relativní vlhkosti vzduchu

Často se v létě potýkáme s problémem jak zabránit problémům deformací dřeva při pokládce kdy teplota přesahuje 30 °C a relativní vlhkost vzduch bývá i více než 75 %. Je vůbec možné bez rizik za těchto podmínek pokládat parkety? Jsou oprávněné obavy z deformace parket a jejich odtržení od podkladu.

1) Pro lepidlo samotné nejsou podmínky, kdy RH je větší než 75 % a teplota je kolem 30 °C zpravidla žádný problém. Zvláště rozpouštědlová lepidla schnou jako obvykle, protože rozpouštědla v lepidlech jsou s vodou mísitelná.

2) Pokud nastane problém, bývá dvojího druhu:

Bezprostřední problém během pokládky bývá ten, že vzhledem k vysoké relativní vlhkosti vzduchu(RH) dřevo rychle absorbuje vodu ze vzduchu a zvětšuje svůj objem(expanduje). Bývá to až 1 cm / den / 5m šířky. Zvláště při pokládce na velké plochy velmi rychlým způsobem je tato expanze mnohem rychlejší, než usazení (vytvrzení) lepidla. Parkety na okrajích se mohou zvednout, případně bude lepící síla lepidla v těchto místech oslabena (vlákna v jednom směru). Jiný problém se může vyskytnout u nalakovaných lamparket, o tloušťce 10mm, kdy hrany nemají pravý úhel, ale pouze 89 nebo 88. Pokud tyto parkety expandují (zvětšují svůj objem) koncentruje se veškerý tlak na horní hrany, jenž se zvedají. Lamely pak korýtkují. Při podrobnější prohlídce však shledáme, že zde došlo ke konkávní deformaci prvků v jejich šířce. Jiným případem je konvexní deformace prvků, která bývá zpravidla způsobena buď v jednostranném působení vlhkosti na parketovou podlahu shora z vlhkého vzduchu v místnosti nebo v příliš brzkém dalším opracování povrchu parket po jejich nalepení.

V případě, že budete pokládat komplikované vzory, obzvláště s bordurami na okrajích plochy podlahy, může tento efekt způsobit velké obtíže a to z důvodu expanze jednotlivých prvků dřevěné podlahy, kdy vám vůbec nikdy nic nebude sedět.

Vzhledem k vysoké RH přijímají vlhkost nejen parkety, ale i podklad pod nášlapnou vrstvou. Spolu s podlahovým topením vede tato skutečnost ke škodám, obzvláště na začátku topné sezóny po spuštění podlahového topení. Zahřátí podkladu způsobí vytlačování zde nahromaděné vody směrem k povrchu podlahy a dochází pak k deformacím tvaru parket, případně i k jejich utržení od podkladu.

Doporučení

  1. Pečlivě hlídejte vlhkost dřeva. S vysycháním dřeva silně narostou problémy.
  2. Pokud je to možné používejte klimatizaci nebo odvlhčovače (odlučovače vlhkosti).
  3. Přes noc zavírejte okna a dveře, aby se zabránilo kondenzaci vodních par na částech budovy v interiéru.
  4. Před pokládkou berte v úvahu účinek expanze bočních hran. V některých případech hodně pomůže systém pokládky s velmi malými rezervními spárami mezi parketami, protože dřevo bude mít možnost do těchto spár expandovat.
  5. Poté, co jste položili parkety, přikryjte je PE-fólií, jenž bude chránit parkety před přijímáním vlhkosti ze vzduchu a tak silně zredukuje jejich expanzi (bobtnání).
  6. Podlahu nalakujte pokud možno co nejdříve po vytvrzení lepidla. Specielní pozornost věnujte vodním lakům, aby měly dostatek času k vyschnutí a vytvrzení. Důkladně větrejte.

Může vás zajímat: