Homogenní PVC podlahy – návod k instalaci

Obecné

 • Rohové kolečko se používá k dosažení hladkých rohů při pokládce PVC podlahy.
 • Lepidla: používejte lepidla doporučená pro vinylové (PVC) podlahoviny a dodržujte všeobecné pokyny.
 • PVC podlaha se spojuje a svařuje svařovací šňůrou. Pro dosažení nejlepších výsledků používejte svařovací pistole s vhodným nástavcem.
 • Pro odstraňování přebytku svařovací šňůry používejte speciální ořezávací nůž nebo jiný rovnocenný nástroj.
 • Používejte vodovzdorné těsnící směsi na všechny spárovací práce v prostorách, ve kterých panuje vlhko.

Příprava

Podklad pro PVC podlahy musí být hladký, vodorovný, suchý a očištěný od všeho cizího materiálu v souladu s místními normami. Podklady zhotovené z dřevotřískových desek se musí osazovat v souladu s příslušnými návody výrobce.

PVC podlahovina se klade přibližně 8 -10 cm nahoru na stěnu. Pokud se má osazovat oddělená stěnová soklová lišta, má tato přesahovat na podlahovinu nejméně 3 cm.

Pro nejlepší výsledky v pokládce je třeba před montáží nerovnosti na místě soklu vyrovnat, aby bylo dosaženo hladkého spoje. Na celoplošné vyrovnání nerovností na podkladě plochy použijte samonivelační směs.

Když je podklad natřen, izolován proti vlhkosti nebo nesavý, musíte nechat lepidlo odvětrat, aby bylo „právě lepkavé“, dříve než položíte PVC podlahovinu. V půlmetrovém poloměru od podlahové vpusti se nedoporučují dělat sváry.

Manipulace a pokládka PVC podlahy

Role PVC podlahy se musí skladovat ve svislé poloze. Přesvědčte se, zda barva a číslo role souhlasí se štítkovými údaji (na kartě role). Hlaste případné chyby na materiálu nejbližšímu regionálnímu zástupci výrobce, nebo prodejci.

Uschovávejte štítky (karty) každé role až do ukončení pokládky.

Před montáží PVC podlahy musíme umožnit, aby materiál dosáhl teploty místnosti.

Výrobní čísla rolí by měly při pokládce následovat jedno po druhém, aby se předešlo rozdílům v odstínu barvy. Otáčejte pásy, kdykoli je to možné, tzn pravý okraj z výroby by měl lícovat vždy s tímto pravým okrajem v druhé řadě pásů i na podlaze.

Pokládka PVC podlahy

PVC podlahovina se pokládá vždy při teplotě místnosti. Avšak teplota místnosti by neměla být nižší než 18 ° C. Nařízněte potřebné délky pásů. Pokud je to možné, nechte je ležet natažené, abyste umožnili materiálu uvolnit se a přizpůsobit na teplotu místnosti. To je zvláště důležité pro dlouhé kusy. Pásy mají být vždy obráceny, aby se předešlo stínovým efektům.

Instalace, ohýbání a rohy.

Použitím rovného pravítka a tužky, označte ve výšce 8-10 cm všechny stěny na které se podlahovina vyhne vzhůru jako sokl. Naneste lepidlo na stěny až po narýsovanou čáru za použití jemně zoubkované stěrky. Rozetřete lepidlo kousek i na podlahu.

Zatímco lepidlo odvětrá, stane se „lepivým“, nařežou se pásy. Pásy PVC podlahy mají být řezané na větší délku než je délka místnosti, aby nám zůstalo dost materiálu na stěnovou část. Pokud pás podlahoviny odpovídá šířce místnosti, udělejte na spodní straně materiálu a na podlaze křížek, abyste označili střed. To Vám pomůže uložit pás do přesné polohy. Při pokládce musí křížky splynout.

Pokud šířka místnosti překračuje šířku pásu (na zakrytí plochy je třeba položit více než jeden pás) udělejte čáru na podlaze rovnoběžnou s podélnou zdí ve vzdálenosti zmenšené o 12 cm, než je šířka pásu. Na této čáře označte střed místnosti. Na spodku každého pásu označte jejich středy. Křížky na podlaze a pásech se mají při pokládce překrýt.

Nadzvedněte a přehněte zpět pásy z poloviny podlahy. Naneste lepidlo jemně zoubkovanou stěrkou na podlahu. Použijte jemnou štětku kolem vpustí a těžko přístupných míst. Kolem těchto vpustí a uvnitř vpustí použijte kontaktní lepidla. Postupujte podle případných pokynů výrobce lepidel, které jste zvolili.

V prostorách, v nichž jeden pás stačí k zakrytí podkladu, lze nanést lepidlo na celou plochu před položením pásu. Pravda, vyžaduje to zkušenost. Je to však nejrychlejší metoda pokládky.

Použijte rohové kolečko, abyste zatlačili materiál těsně do rohu mezi podlahou a stěnou.

Při montáži PVC podlahy v koutech udělejte zářez do přebytečného materiálu počínaje asi 5 mm nad podlahou v koutě. Pokud se má materiál před ohnutím ohřát, zahřejte plochu mezi pásem a stěnou. To zajišťuje lepší styk pásu a lepidla.

Zatlačte materiál těsně do kouta pomocí rohového kolečka.

Soklovou část PVC podlahoviny v rohu je třeba přilepit na jednu ze stěn pod úhlem 45 °.

Při montáži vnějšího rohu se pás odtáhne zpět, rozřeže se asi 5 mm od podlahy a směrem od rohu.

Na vyplnění vzniklé mezery v rohu potřebujeme vyřezat z podlahoviny trojúhelník. Abychom jednodušeji a bezpečněji nalepili trojúhelníkově tvarovaný kus, nařežeme žlábek na zadní straně trojúhelníku pomocí rohového nožíku. Hloubka žlábku nemá přesáhnout polovinu tloušťky pásu.

Nyní můžeme trojúhelník sehnout a osadit na roh. Trojúhelník překryje nahoru vyhrnutou podlahovou krytinu. Uřízněte překrývající materiál, aby bylo dosaženo těsného spoje.

Použijte horkovzdušnou svářečku na svařování v koutech a na rozích se speciálně konstruovaným nástavcem na svařování vinylových PVC podlah. Na zhotovení perfektní práce v rozích se obvykle používá i roztírací nástavec na pistole pro dokonalé zapracování svařovacího drátu, napasovaní záhybů na podlaze a tedy dosažení vodotěsného spoje na tomto citlivém místě.

Montáž kolem trubek a podlahových vpustí

Kolem trubek u stěn nařežte pás a přitlačte jej na trubku, abyste vytvořili obrubu.

Pokud je třeba zhotovit kryt (lem), postupujte takto:

 1. Pokud děláte lem z materiálu PVC podlahoviny, namontujte ho na trubku pomocí lepidla. Svařte spoje pomocí svařovací pistole.
 2. Prefabrikované (hotové) krytky se osazují podle návodu výrobce.

Těsnící a spárovací směsi (silikon, nebo podobné materiály) vhodné pro tento účel lze použít pro zvlášť těsnou montáž kolem trubek. Použijte je mezi podkladem a vinylovým pásem.

Kolem odtokových rour zahněte pás PVC podlahoviny k trubce a označte čáru na materiálu, na níž je střed trubky. Vyřízněte díru o průměru asi o 25 mm menším, než je průměr trubky.

Začněte vyřezávat díru na začátku ohybu. Nahřejte vinylový pás a přitlačte ho na díru (trubku). Ořízněte přebytečný materiál hákovitým nožíkem tak, že zůstane ohyb (lem) na stěně odtokové trubky.

Kolem otvorů odtokových rour zahřejte pás a poznamenejte polohu odtoku použitím upínacího kroužku. Potom vyřízněte malou dírku uprostřed odtoku podle značky. Zahřejte PVC podlahovinu a vtlačte upínací kroužek dolů do obruby odtokové trubky. Pokud použijete nastavitelný kroužek, přesvědčte se, zda sedí těsně. Odřízněte materiál po obvodu kroužku. Pro speciální účely se dává vrstva silikonu mezi pás PVC podlahoviny a hranu kroužku.

Frézování

Před svařováním se spoje frézují buď elektrickou frézou nebo ruční škrabkou, která je z tvrdého, ostrého kovu. Při frézování homogenních podlahovin má být hloubka rýhy navíc 3/4 samotné tloušťky materiálu. Pokud má pěnovou podložku, tak se opět frézují pouze do 3/4 samotného homogenního PVC materiálu.

Svařování

Na menších plochách se může svařování převést horkovzdušnou ruční svářečkou za pomoci speciálního nástavce, ale na větších plochách se používá automatický svařovací stroj. Při použití takového stroje je třeba dbát na to, aby tento byl vybaven kolébkou, která nezanechá stopy na použitém materiálu PVC podlahoviny.

Pokud bylo dosaženo bezchybného sváru, je třeba použít při svařování správnou teplotu a tato se dosáhne za pomoci speciálního nástavce. Myslete nato, že některé materiály jsou citlivé na vysokou teplotu.

Doporučujeme udělat nejdříve zkušební svár předtím, než začnete svařovat naostro.

Seříznutí svarů

Když je svár řádně vychlazený (asi po 20 min.) Seříznout na dvakrát:

V první fázi použijte nůž a nástavec. Ve druhé fázi řežte už jen nožem. Pokud by se svár ořezával příliš brzy, způsobilo by to „propadnutí“ svařovací šňůry. To znamená, že svár by byl nižší, než povrch podlahoviny. Dbejte také na to, aby hrana nože byla vždy ostrá.

Pro docílení nejlepších výsledků

 • Přesvědčte se, zda byly pečlivě splněny všechny specifikace a instrukce.
 • Použijte doporučená lepidla od výrobců podlahových krytin.
 • Proveďte následnou kontrolu montáže.
 • Spojte se se zástupcem výrobce (prodejce) použitých materiálů, pokud si nejste jistí v jakékoli části montáže.

Může vás zajímat: