Jak rozměřit místnost na pokládání dřevěné podlahy

Když ve staré místnosti začnete pokládat desky podél jedné stěny a dostanete se až na konec podlahy, můžete zjistit, že poslední řadu budete muset seříznout prakticky do špičky, abyste se vešli k protější stěně, protože místnost není čtvercová. Proto je důležité pečlivě si rozvrhnout a naplánovat pokládání předtím, než položíte první desku. Na okrajích podlahy musíte v každém případě nechat mezeru kvůli rozpínání dřeva, proto využijte těchto mezer k rozměření místnosti, která není pravidelně čtvercová nebo obdélníková.

Co budete potřebovat rozměření místnosti:

 • kladivo
 • páčidlo
 • podlahový papír
 • nastřelovač svorek
 • měřící pásmo
 • tužku
 • křídové měřící pásmo („brnkačka“)

Návod jak rozměřit místnost na pokládání dřevěné podlahy:

 1. Pomocí kladiva a páčidla odstraňte podél stěn podlahovou lištu. Vyčistěte a osušte podlahu.
 2. Rozviňte po podlaze podlahový papír, začněte od nejdelší stěny a pokládejte ho v pásech, které se mírně překrývají. Po každých několika desítkách centimetrů papír připněte svorkami.
 3. Odměřte 1 cm od stěny, kde chcete začít, obvykle to bývá nejdelší stěna v místnosti, a udělejte si na podlahovém papíru tužkou značku. Totéž udělejte na druhém konci stěny.
 4. Natáhněte mezi značkami křídové měřící pásmo. Pomocí něj udělejte přímou čáru vzdálenou 1 cm od stěny. Totéž udělejte u protější stěny.
 5. V několika místech změřte vzdálenost mezi oběma čarami. Pokud není vzdálenost všude stejná, přesuňte jednu nebo obě čáry tak, aby byla vzdálenost stejná. Rozdělte rozdíl ve vzdálenostech tak, aby zůstaly u stěn centimetrové mezery. Například: pokud je jedna strana místnosti o 4 cm širší než druhá, posuňte obě čáry o 2 cm směrem dovnitř na širší straně a o 2 cm směrem ven (ke stěnám), což je vhodnější než dělat tyto úpravy jen na jednom konci.
 6. Až bude vzdálenost mezi oběma čarami na všech místech stejná, můžete začít pokládat dřevo. Začněte desky pokládat dlouhou stranou podél čáry a u protější čáry skončíte, vynecháváte přitom u obou stěn 1 cm mezeru. Tuto mezeru nakonec přikryjete podlahovou lištou.

Tipy a upozornění:

 • Než začnete pokládat desky, změřte vzdálenost mezi oběma čarami a vydělte ji šířkou desky, abyste zajistili, že poslední řadu neskončíte úzkými deskami o šířce jen několika centimetrů. Tuto zbylou vzdálenost můžete rozdělit mezi první a poslední řadu tak, že je na stolní pile rozříznete po délce, takže budou obě dostatečně široké.

Může vás zajímat: