Jak odstranit plovoucí podlahu

Nelíbí se vám laminátová plovoucí podlaha v domě, který jste koupili, a chystáte se ji nahradit jiným materiálem. Problém je, že nemůžete přijít na to, jak ji odstranit. Naštěstí plovoucí podlahy byly navrženy tak, aby se snadno daly rozebrat, a to za hodinu až dvě a s využitím pouze několika běžných nástrojů. Jakmile to zjistíte, můžete přistoupit k dalšímu kroku v rekonstrukci vašeho domova.

Co budete potřebovat k odstranění plovoucí podlahy:

 • malé páčidlo
 • malou ruční cirkulárku (na lepené podlahy)
 • kožené pracovní rukavice
 • lepenkové krabice

Návod k odstranění plovoucí podlahy:

Složená podlaha

 1. Odstraňte lištu u paty stěn tak, že ji jemně vypáčíte malým páčidlem, a dávejte přitom pozor, abyste nepoškrábali nebo neudělali zub na stěně. Pokud máte v plánu lištu znovu použít, očíslujte si jednotlivé kousky přitom, jak je sundáváte ze stěny.
 2. Podívejte se na dlouhé okraje desek a zjistíte, u které stěny byla ukončena práce při pokládání podlahy.  Poslední deska bude mít odkrytou drážku, která tam je za účelem nasazení event. další desky. Odtud začnete.
 3. Zasuňte zkosený konec páčidla za první desku podlahy u stěny, kde začínáte, asi 1 stopu od rohu místnosti.
 4. Uchopte páčidlo oběma rukama a zatáhněte směrem nahoru. Pokud je podlaha pouze poskládaná, desky snadno vyskočí. Pokud byly desky slepené, bude to vyžadovat větší sílu. Lepidlem pevně slepené desky se také mohou zlomit uprostřed místo ve spoji. Pokračujte po délce stěny dokud neodstraníte celou první řadu desek.
 5. Zasuňte prsty za první desku druhé řady a zatáhněte směrem ke stěně. Složené desky vyklouznou a můžete je snadno vytáhnout. Stejným způsobem pokračujte po celé místnosti dokud neodstraníte celou podlahu.

Podlaha slepená lepidlem

 1. Změřte tloušťku první odstraněné desky a nastavte cirkulárku na tuto hloubku řezu.
 2. Rozřežte zbytek podlahy na úseky 3×3 stopy, řežte cirkulárkou podél spojů.
 3. Okraje podlahy kolem stěn, kam se cirkulárka nedostala, vytáhněte po kusech za pomocí velkého páčidla.

Tipy a upozornění:

 • Ukládejte během práce desky a jejich kusy do kartonových krabic, abyste na nich neuklouzli.
 • Domluvte se na nejbližším sběrném dvoře, jak naložit s materiálem z podlahy.
 • Skládací plovoucí podlahy je možné znovu použít pokud nebyly poškozeny čepy a drážky.
 • Když pracujete s elektrickým nářadím, vždy používejte ochranné brýle.

Může vás zajímat: