Jak sestavit plovoucí podlahu

Sestavení plovoucí podlahy je způsob, jak získat dřevěnou podlahu s laminátovými deskami bez dřiny, kterou jinak obnáší přibíjení desek u pravé dřevěné podlahy. V plovoucí podlaze jsou laminátové desky pospojované k sobě pomocí čepu a drážky, což zároveň urychluje pokládání a nechává původní podlahu neporušenou. Protože desky není potřeba přibíjet, můžete plovoucí podlahu instalovat na různé druhy podkladu. Ať už je podklad z betonu, překližky nebo z dlaždic, plovoucí podlaha na ní bude hladce spočívat a budit dojem dřeva, avšak s nižšími náklady a v kratším čase.

Co budete potřebovat k sestavení plovoucí podlahy:

 • čisticí prostředek na podlahy
 • mop
 • kartáč na drhnutí podlah

Návod jak sestavit plovoucí podlahu:

 1. Vyčistěte podklad čističem určeným na ten který typ materiálu. Navlhčeným mopem vytřete usazenou špínu a kartáčem vydrhněte místa, kde je špína zapuštěná. Zkontrolujte podklad, jestli z něj nevyčnívají svorky nebo hřebíky, odstraňte je anebo kladivem zatlučte do podkladu.
 2. Odstraňte lištu kolem celé podlahy, k čemuž použijete páčidlo vložené za lištu v místech, kde je hřebíčky přichycená ke stěně. Tímto způsobem odstraňte lištu v celé místnosti a odložte ji bokem.
 3. Pokud bude nutné, uřežte části zárubně dveří u země, to v případě že bude podlaha položená i mezi místnostmi. Položte kousek podlahové krytiny na kousek pěnového podložení a přiložte je k zárubni, tužkou na ní pak vyznačte výšku obou. Pilkou uřežte ve vyznačené výšce. Odstraňte a vyhoďte odřezané dřevo.
 4. Na podklad položte izolační papír a připevněte ho svorkami ke spodní dřevěné vrstvě. Na betonový povrch nebo dlaždice použijte vrstvu stavebního lepidla, které necháte zaschnout ale jen tak, aby stále lepilo. Přitisknete pevně papír s lepidlem k natřené podlaze. Nožem uříznete izolační vrstvu, aby odpovídala velikosti plochy.
 5. Na povrch z izolačního materiálu rozprostřete pěnovou podkladovou vrstvu, která přispěje k měkkosti Vaší plovoucí podlahy a k redukci hluku, až po ní budete chodit. Pokud bude potřeba, seřízněte podkladovou vrstvu nožem.
 6. Umístěte ke zdi naproti vchodu do místnosti klíny o velikosti čtvrt palce. Položte podél stěny první vrstvu desek obrácených stranou s čepem ke zdi. Čtvrtpalcová mezera umožní podlaze se rozpínat zároveň se změnou teploty bez toho, že by se desky ohýbaly. Vytvořte mezery na obou koncích řady. Uřízněte poslední desku pilkou tak, aby pasovala.
 7. K první řadě položte druhou a spojte je k sobě tak, že necháte drážky zapadnout do připravených čepů v asi 45 stupňovém úhlu. Zatlačte na desky v druhé řadě, dokud neuslyšíte slabé cvaknutí, což znamená, že desky do sebe zapadly. Další řadu začněte zkrácenou deskou, abyste dosáhli střídání řad. Střídání řad zajistí pevnost ve spojích.
 8. Položte další řady desek a vždy začínejte kusem desky odříznuté z minulé řady. Poslední řadu uřízněte po délce tak, abyste zajistili čtvrtpalcovou mezeru na konci podlahy.
 9. Vraťte na místo lištu, kterou jste předtím odstranili, a upevněte ji hřebíčky nad povrch nové podlahy. Lišta bude zakrývat mezeru podél zdi, která je zde kvůli rozpínání dřeva.

Může vás zajímat: