Informace o vinylových podlahách a PVC

Trh s podlahovými krytinami nabízí velké množství materiálů, z nichž si stačí vybrat ten nejvhodnější. Výběr je široký. Počínaje přírodními podlahami ze dřeva, korku, linolea nebo marmolea přes dlažbu, koberce a laminát až po syntetické krytiny, mezi které patří podlahy z měkčeného PVC či vinylové podlahy.

Výběr správné podlahové krytiny do bytu, rodinného domu či komerčních nebo průmyslových prostorů není jednoduchý a nelze jej zanedbat. Při jejím výběru by se kromě ceny a estetického působení měly zohledňovat i funkční a technické vlastnosti, mezi které patří odolnost proti oděru, náročnost na ukládání, možnost pokládky podlahové krytiny na podlahové vytápění, odolnost proti působení vody, náročnost na čištění a údržbu, působení krytiny na dotek a podobně.

Mezi moderní podlahové krytiny v současnosti určitě patří vinylové podlahy. Vinyl je umělá látka a chemický materiál známý pod názvem polyvinylchlorid (PVC). Podlahové krytiny z PVC jsou odolné proti oděru, nenáchylné na působení vody, pružné (elastické), rozměrově stálé, ve srovnání s krytinami z masivního dřeva se nerozpínají ani nesesychají. Ve srovnání s laminátem jsou pocitově teplejší a praktické, nenáročné na údržbu i ukládání. V podstatě u všech krytin z PVC se lze setkat s rozdělením na krytiny heterogenní a homogenní. Homogenní PVC se vyznačuje stejnou strukturou a provedením v celé své vrstvě. Heterogenní PVC se naopak skládá z několika vrstev, které se mohou lišit strukturou materiálu, jakož i provedením.

Měkčené PVC

Tradiční měkčené PVC se prodává především v rolích. Je věrohodnou napodobeninou dřeva, dlažby, kamene. Má různé barevné provedení. Kvalitní krytiny z měkčeného PVC s vyšší třídou zátěže disponují antistatickými, elektrostatickými a protiskluzovými úpravami povrchu, odolností proti působení slunečního záření či tvarovou pamětí.

Neměkčené PVC

Vinylové krytiny z neměkčeného PVC se nejčastěji vyrábějí v čtvercových nebo obdélníkových formátech různých velikostí. Povrchy těchto krytin mají vysokou odolnost proti oděru a dobrou elasticitu. Jsou proto vhodné pro použití nejen v kuchyních a koupelnách, ale i v komerčních prostorách. Jde o heterogenní pružné podlahoviny z PVC, složené z několika vrstev. Základem těchto vinylových krytin bývá gumový nosič. Na něj se nanáší příslušný dekor, který se zalévá vrstvou vinylu. Zajištění odolnosti proti oděru se povrch krytiny vytvrzuje ochrannou polyuretanovou vrstvou. Z důvodu zabezpečení stability a rozměrové stálosti se pod vrstvu vinylu umisťuje sklovláknitá mřížka. Vinylová krytina by měla být díky tomu (pokud výrobce neuvádí jinak) ve většině případů vhodná i pro podlahové vytápění (především teplovodní).

Plovoucí celovinylová podlaha se zámkovým spojem

Mezi novinky roku 2010 patří plovoucí celovinylová podlahová krytina se zámkovým spojem. Jde o celovinylovou podlahovou krytinu, která má tloušťku jen 5 mm, díky čemuž ji lze umístit i do prostorů s omezenou konstrukční výškou. Povrch je odolný proti oděru s 0,5 mm nášlapnou vrstvou a zátěžovou třídou 34/42, proto je vhodná do soukromých i komerčních prostor. Díky hodnotě tepelného odporu 0,033 m2 / K. W ji lze použít i na podlahové vytápění. Je rozměrově stálá, odolná proti působení kolečkových židlí s kolečky typu W a má vyšší hranici kročejového hluku asi 4 dB (dle ČSN EN ISO 140-8: 2001 Akustika. Měření zvukové izolace a stavebních konstrukcí. Část 8: Laboratorní měření snížení přenosu kročejového hluku podlahou na těžkém referenčním stropě). Palubky s dekoracemi dřevin, zkosenými hranami a strukturovaným povrchem (od jemného žilkování až po zdrsněnou strukturu) jsou vhodné pro použití v koupelně, kuchyni, ložnici, obývacím pokoji, na chodbách či v dětském pokoji. Stejně je lze použít i v obchodech, výstavních prostorách, hotelových halách či dokonce v supermarketech.

Pokládání vinylové podlahy se zámkovým spojem

Díky mechanickému zámkovému spoji je ukládání jednodušší a rychlejší. Základem je suchý, rovný a zcela čistý povrch. Jakékoliv původní podlahové krytiny se musí předem odstranit. Za určitých podmínek lze ale zámkovou variantu položit i na stávající krytinu. Před samotným ukládáním by se měla tato podlahová krytina uskladnit v horizontální poloze v místnosti, kde se bude ukládat, a to nejméně 24 hodin při teplotě ≥ 18 ° C. Ve srovnání například s laminátovou podlahou není vždy potřeba před její aplikací použít další speciální podložky. Každý z výrobců vyrábí svou vlastní podložku pod tento materiál, kterou zároveň i doporučuje, ale ve většině případů nepřikazuje. Při ukládání je důležité dodržovat požadavky všech souvisejících norem, které platí pro instalaci pružných podlahových krytin v příslušných zemích. Vždy je nutné zachovat dilatační spáry kolem stěn místnosti a to minimálně na tloušťku materiálu (5mm). Aby se předešlo posunutí první řady během ukládání, je vhodné použít rozpěry. V prostorách s plochou do 100 m2 je lze položit bez jakéhokoliv přerušení dilatační spárou. V koupelnách se doporučuje podlahovou krytinu přilepit k podkladu napevno.

Lepené vinylové podlahy

Kromě vinylové podlahové krytiny se zámkovým spojem se na trhu nacházejí vinylové podlahy určené k ukládání lepením. Tyto podlahové krytiny mají obdobné technické vlastnosti jako plovoucí varianta. Povrch může mít jemnou strukturu, ale může být i zdrsněný, kopírující přirozenou strukturu, například dřeviny. Některé dekory se vyrábějí i se sraženou hranou. Kromě dřevěných jsou v nabídce i mramorové a kamenné dekory. Tato podlahová krytina se vyrábí v tloušťkách od 2 do 2,5 mm s nášlapnou vrstvou od 0,3 do 0,7 mm. V nabídce jsou v různých třídách zátěže, a to jak na soukromé, tak i pro komerční účely (23/31, 34/42, 34/43). Díky hodnotě tepelného odporu 0,01 m2. K / W je krytina vhodná na teplovodní podlahové vytápění. Je odolná proti působení světelného záření (světelná stálost ≥ 6/ISO 105-B02) a v souladu s požadavky ČSN EN 425: 2003: Pružné a laminátové podlahové krytiny. Zjišťování účinků rolovacího kolečka židle, proti působení kolečkových židlí s kolečky typu W. Má vyšší hranici kročejového hluku (ČSN EN ISO 140-8: 2001) a odolnost proti smyku v hodnotě DS.

Pokládání lepené vinylové podlahy

Při realizaci je opět třeba dbát na to, aby byly podkladové vrstvy suché, rovné, čisté, pevné, zbavené prasklin a odolné proti tahovým napětím a tlaku. Staré podlahy se musí odstranit. Před samotným ukládáním by měla být vinylová podlahová krytina uskladněna v místě, kde se bude ukládat, a to nejméně po dobu 24 hodin při ≥ 18 °C. Vlhkost vzduchu by neměla přesáhnout 75 %, u vzduchu s obsahem anhydritu 65 %. Teplota podkladní vrstvy by neměla přesáhnout 15 °C. Vinylové desky se lepí po celém povrchu. Upřednostňují se pojidla s nízkou hodnotou emisí a bez rozpouštědel. Desky by se měly ukládat za působení jen mírného tlaku. Okamžitě po položení by se krytina měla přerolovat vhodným, nejméně 50 kg válečkem. Ukládání se doporučuje svěřit do rukou specializovaným firmám, předejde se tak komplikacím vzniklým nejen při samotné instalaci, ale i později v průběhu užívání.

Plovoucí vinylové podlahy s nosnou HDF deskou

Další variantou, kterou trh s podlahovými krytinami nabízí, jsou plovoucí vinylové podlahy s nosnou HDF deskou. Vyrábí se v tloušťce 10 mm. Vrchní nášlapná vinylová vrstva s měkkým povrchem má tloušťku 1,8 mm, je zajištěna ochrannou polyuretanovou vrstvou. Tím se vytváří podlahová krytina odolná proti oděru, skvrnám, vodě či poškození od podpatků. Nosnou desku podlahy tvoří HDF deska (vysoce zhuštěná dřevovláknitá deska vhodná na dýhování, laminaci, kašírování a lakování) o tloušťce 6,6 mm. Do spodní části podlahy se umisťuje izolační podložka s akustickým systémem, který přispívá k optimální akustice místnosti. Při chůzi nedochází k rušivému kročejovému hluku. Krytina se vyrábí v působivých dekorech se speciálně upraveným plastickým povrchem dokreslujícím strukturu a charakter vybraných druhů dřevin. Hrany každé desky jsou impregnovány proti vlhkosti (hydrofobní ochrana před vlhkem). Plovoucí vinylové krytiny s nosnou HDF deskou se doporučuje použít ve velmi namáhaných soukromých prostorách (třída zátěže 23 v souladu s ČSN EN 649: 1999: Pružné podlahové krytiny. Homogenní a heterogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny. Specifikace), jako jsou obytné prostory, jídelny, kuchyně, vstupní haly či chodby. Stejně je vhodná i pro použití v dětských pokojích. Při průmyslovém využití krytina odpovídá třídě namáhání 31, a tudíž ji lze použít například v hotelových pokojích či kancelářích. Při využití této podlahové krytiny ve velmi namáhaných průmyslových prostorech by se měla dodržet její průběžná dlouhodobá ochrana. Krytina má antistatický povrch, je odolná proti působení kolečkových židlí i proti ohni.

Klasické měkčené PVC

Podlahové krytiny z klasického měkčeného PVC laická veřejnost často nesprávně označuje jako „lino“. Linoleum je materiál čistě přírodního charakteru. Heterogenní měkčené PVC se skládá, jak jsme již uvedli, z několika vrstev. Z pohledu praktických a užitných vlastností je nejdůležitější složkou této krytiny vrchní ochranná nášlapná vrstva. Její tloušťka by neměla být menší než 0,2 mm. Před opotřebením a sešlapáním chrání podlahu polyuretanová ochranná vrstva. Dekor (potisk) se nanáší na základní vrstvu pod ochrannou vrstvu. Při výběru by se neměla zanedbat ani celková gramáž (čím větší hmotnost na čtvereční metr, tím lépe) a tloušťka krytiny. Tloušťka by měla být minimálně 2 mm. I dekorace měkčeného PVC prodávané v rolích, nejčastěji v šířce 2, 3 nebo 4 m, jsou v současnosti velmi kvalitní a vypadají jako přírodní materiály. Díky používání nových technologií při výrobě vypadají povrchové úpravy podlah z klasického měkčeného PVC téměř nerozeznatelné od jiných podlahových krytin, zejména dřevěných (např. podlahy od firmy Tarkett). Při výběru je důležité nezapomenout na třídu zátěže krytiny, kde platí pravidlo čím větší hodnoty, tím lépe. Ideální je, pokud krytina dosahuje alespoň třídy 31 (veřejné objekty s malým používáním, například kanceláře).

Pokládání měkčené PVC podlahy

Měkčené PVC se lepí celoplošně na předem velmi dobře očištěný povrch. Všechny původní krytiny (zejména dřevěné, laminátové, koberce a dlažby) i drobné nečistoty by se měly z podkladu odstranit, časem by totiž mohlo dojít k protlačení jejich struktury do povrchové vrstvy podlahy. V malých místnostech lze PVC v rolích uložit volně, bez celoplošného lepení. Ve velkých prostorech, kde je nezbytné uložit dva a více kusů PVC vedle sebe, se jednotlivé díly spojují svařováním. Většinu krytin z měkčeného PVC lze ukládat na podlahové vytápění, vždy však záleží na doporučení jednotlivých výrobců.

Údržba a čištění vinylové podlahy

Údržba i čištění vinylových podlahových krytin je téměř bezproblémové. Jako u většiny podlahových krytin, intenzita čištění závislí na oblasti použití a frekvence užívání. Větší pozornost by se měla věnovat oblastem u vchodů do místnosti. Na tomto místě totiž dochází k bezprostřednímu nanášení nečistot na povrch podlahy. Při čištění podlahy by se kromě suchého způsobu, tedy vysávání a zametání, měl volit i mokrý způsob. Použít se dá dobře vyždímaný hadr nebo mop, aby na podlaze nezůstávala voda. Při silném znečištění podlahy lze použít polyuretanový čistič, vždy je však třeba přihlédnout na specifika, která doporučuje konkrétní výrobce. Kolečkové židle a další pohyblivý nábytek by měly mít kolečka typu W.

Může vás zajímat: