Problémy spojené s pokládkou parket

Č Problém Příčiny Možnosti řešení
1. Konkávní deformace
parketových prvků,
uvolňování prvků od
podkladu, bobtnání
Mokrý nebo vlhký podklad.
Příčiny:
a) nedostatečná doba schnutí potěru
b) vodní havárie
c) špatná konstrukce podkladu,např.
– potěr o rozdílných tloušťkách
– absence izolace proti vlhkosti
– absence tepelné izolace
(=>kondenzace ve spárách nebo na povrchu)
1) Zkontrolujte konstrukci podkladu (viz.
levou stranu)
2) Počkejte dostatečně dlouho na vyschnutí.
Použijte odlučovače vlhkosti.
3) Změřte vlhkost podkladu
4) U podkladů na cementové bázi:
použijte bariéru proti vlhkosti do
5% CM ).
2. Konvexní deformace
parketových prvků,
uvolňování od podkladu
a) parkety byly broušeny příliš brzy po
pokládce.
b) po pokládce příliš vysoká vzdušná
vlhkost(velmi zřídka).
1) Počkejte nejen na přilepení parket, ale
i na dostatečné vytvrzení lepidla.
Pro urgentní akce použijte použijte 2k PU lepidla
(broušení již po 24 hodinách)
2) Snižte vzdušnou vlhkost
3. Nízká pevnost povrchu
podkladu, uvolňování prvků
Nedostatečná kvalita podkladu 1) Odstraňte starý potěr a naneste nový potěr
2) Zpevněte potěr epoxidovou penetrací
instalujte nárazovou zónu (např.
vyrovnávací stěrkovou hmotu, OSB,
dřevotřísku nebo laťovku).
4. Nízká pevnost povrchu
podkladu, uvolňování prvků
Nedostatečná příprava povrchu podkladu
(např.neprovedeno- vyčistění,
broušení,frézování,otryskávání
Odstraňte z podkladu veškeré nečistoty.
Použijte průmyslový vysavač, talířovou brusku
s DPS –P16 nebo s brusnými segmenty
z tvrdokovu, popřípadě magnezitové, stroj pro
kuličkové otryskávání.
5. Separační vrstva (jemný
písek, prach, staré lepidlo,
lak, mastnoty,…)
Slabá separační vrstva Zkontrolujte vhodnosti podkladu.
Odstraňte všechny možné separační vrstvy
podle bodu (4).
6. Malé množství
aplikovaného lepidla,
uvolňování prvků
Nevhodná nebo opotřebovaná ozubená
špachtle.
Použijte špachtli s doporučeným ozubením.
Železnou špachtli nepoužívejte na více než
30m², ocelovou na max. 50m².
7. Dutá místa, speciálně
v kombinaci s disperzními
lepidly.
a) nerovný podklad
b) žádná stop vrstva
c) předčasné zatížení podlahy
d) překročená otevřená doba lepidla
1) Podklad vyrovnejte
2) Aplikujte stop vrstvu
3) Vstup a práce na podlaze až po
doporučené době vytvrzení lepidla
4) Dodržujte pokládku parket v
doporučené otevřené době lepidla.
8. Dutá místa, uvolňování
prvků, zdi s prasklinami,
hlučné podlahy
a) Parkety pokládané bez vhodných
dilatačních spár přímo ke zdi
b) Absence distančních fólií mezi
podkladem (na zvukové izolaci) a
zdí.
1) Dodržujte dostatečné (10-20 mm)
dilatační spáry u zdí a svislých prvků
stavby, potrubí apod.
2) Instalujte nové distanční fólie.
Dohlédněte na to, aby lepidlo nebo
vyrovnávací stěrková hmota navyplnily
konstrukční dilatační spáry mezi podkladem
a zdí!
9. 2-složkový systém reaguje
příliš rychle
Produkty byly skladovány při
vysoké teplotě (čím teplejší produkt, tím rychleji
bude reagovat ).
1) Skladujte 2K-produkty na chladném
místě
2) Pokud má vyšší teplotu – zchlaďte jej
3) Vylijte produkt nejprve na zem a pak
aplikujte
10. 2-složkový systém buď
nereaguje nebo reaguje
pomalu
a) 2-složky jsou smíchány málo nebo
nesmíchány
b) Změněný směšovací poměr
(jen v případě částečného zpracování
obsahu nádob)
c) Znečištěné nářadí (nečistoty mohou
mít katalytické efekty)
d) Produkt má nízkou teplotu
1) Míchejte 2-K systémy důkladně
2) Míchejte vždy kompletní obsah nádob
3) Používejte čisté nářadí
4) Aplikujte produkt při doporučených
klimatických podmínkách jeho zpracování
5) Před použitím nechejte produkt v místnosti
určené k jeho aplikaci důkladně
vytemperovat.
11. Vyrovnávací stěrková
hmota nepřilnula
k podkladu a praská
1. Cementový potěr je příliš savý
2. Anhydritový potěr má silné formování
ettringitu.
1) Aplikujte na podklad penetraci k vázání
zbytkového prachu,redukci nasákavosti
a jako separační vrstvu.
2) Anhydrit : separace mezi CaSO4 a
cementem
12. Konkávní deformace
parket na vyrovnávací
stěrkové hmotě
Vyrovnávací stěrková hmota o tloušťce
větší než 5 mm, nedostatečná doba
schnutí.
Vyrovnávací stěrková hmota silnější jak 5 mm
potřebuje delší dobu schnutí.

Může vás zajímat: