Dřevěné podlahy – problémy, které mohou vzniknout a jejich řešení

Co se může pokazit a proč? Někdy realizovaná podlaha nesplňuje očekávaný výsledek. Možná lak nevhodně schnul nebo konečná vrstva laku má flekatý vzhled. Zákazník není spokojen, navzdory tomu, že podlahář udělal, co bylo v jeho silách.

Mnoho věcí mohlo být provedeno špatně. Proto je důležité znát poněkud více o tom, jak pracovat s vodními laky na dřevěných podlahách. Vyzbrojeni těmito znalostmi si budete schopni poradit s většinou situací.

Bylo by nemožné zde popsat veškeré možné situace. Při lakování podlah se mohou někdy stát i věci nepředvídatelné.

Zbarvení dřeva

Dřevo má svou vlastní přírodní barvu. Jeho barva se však po aplikaci ochranného nátěru změní. Ten, kdo tvrdí, že lak zcela zachovává přírodní barvu dřeva, je na omylu. Všechny laky, oleje i vosky mají vliv na tón zbarvení dřeva.

Při použití různých produktů a aplikačních metod změny stupně zbarvení dřeva tak, či onak ovlivníme.

Mnoho laků a olejů jeho barvu zvýrazňuje. Na příklad, laky na bázi rozpouštědel tmavé dřevo ztmavují. Pokud použijete lak na vodní bázi, barva dřeva zůstane téměř stejná, jako jeho barva po broušení před lakováním.

Na zbarvení dřeva má vliv celá řada faktorů, jako např.:

 • Rozdíl mezi rozpouštědly a vodou.
 • Hodnota pH laku.
 • Množství aplikovaného laku.
 • Tendence laku tmavnout při jeho stárnutí.
 • Původní barva laku.
 • Typ polymeru použitého u vodního laku.
 • Tmavnutí dřeva během jeho stárnutí.
 • Způsob broušení podlahy.

Vady lakového filmu

Možné příčiny:

 • Starý vosk nebo poliš zanechané na podlaze
 • Silikony
 • Neslučitelné laky
 • Průvan

Někdy vrstva laku aplikovaného na podlahu nepřilne k podkladu. Pár minut po začátku aplikace vypadá lak, jako by byl podkladem odpuzován a smršťoval se za tvorby kroužků, v nichž lak není. Tyto kroužky mívají často velikost mince. Něco na povrchu podkladu narušilo schopnost rozlivu laku.

Co je příčinou tohoto jevu? Zde jsou některá možná vysvětlení.

Dejme tomu, že se přelakovává stará podlaha. Po přebroušení starého laku je aplikována vrstva vrchního laku. Pokud byla podlaha ošetřována voskem nebo polišem, mezibroušení laku se tyto prostředky kompletně neodstraní. Vosky zabrání smáčení povrchu lakem a vystane problém – lak nemá dobrý rozliv. Mimoto, máte špatnou přilnavost mezi laky. Pokud jste se před broušením pokusili podlahu pečlivě umýt, narazili měli jste na problém stejného rázu. Umýt vosk je nemožné.
Silikony jsou jiným možným viníkem. V současné době mají široké pole použití. Najdete je v mnoha těsnících hmotách, poliších na nábytek, v prostředcích na ošetřování koženého sedacího nábytku, atd. Nejčastější problém pro laky způsobují silikonové těsnící hmoty. Kdekoliv tam, kde jsou silikony přítomny, je lak odpuzován zanechávaje kroužky. V extrémních případech se lak formuje na lakovaném povrchu do tvaru kapek.

Ne všechny typy laků jsou vhodné k přelakování jiných.

Obvykle není problém s aplikací našich parketových laků na jiné typy laků za předpokladu, že tyto jsou zcela suché. Zde se podíváme na aplikaci nové vrstvy laku na starou nalakovanou podlahu.

Podlahář někdy trochu improvizuje. Možná, že zkouší ušetřit něco peněz, možná mu během práce došel jistý lak a vzal si jiný druh laku, který byl zrovna po ruce. Ať již byl důvod jakýkoliv, měl by nechat první vrstvu laku důkladně vyschnout, mezibrousit a pak aplikovat vrstvu laku jiného druhu. Ve většině případů mu to vyjde, ovšem někdy to dobře nedopadne.

První vrstva laku může obsahovat látky, které mohou být příčinou problémů při přelakování. Například: odpěňovací přísady, rozlivová a matovací činidla, atd. Pokud použijete k přelakování stejný lak, nezpůsobí to žádný problém, ale použití jiného typu laku by mohlo přinést neočekávaný výsledek.

Vezměme si na příklad situaci, kdy první vrstvou laku tvoří lak rozpouštědlový a vrchní lak je na vodní bázi. Některé z našich základních laků na bázi rozpouštědel lze použít v kombinaci s laky vodními. Ačkoliv, problémy mohou nastat v případech, kdy při renovaci staré podlahy , která byla přebroušena až na holé dřevo, zůstane ve spárách vosk. Rozpouštědlový základní lak vosk rozpustí a ten pak bude vzlínat na povrch laku. Vrchní vodní lak aplikovaný na tento povrch bude mít špatnou přilnavost, budou se tvořit mastná oka a vrchní lak se po jeho vyschnutí bude odlupovat ve fólii.

Průvan může narušit proces rozlivu laku do rovné plochy. Mírné větrání místnosti podpoří schnutí laku, avšak silnému průvanu bychom se měli vyhnout. Lak bude schnout příliš rychle nebude schopen dobrého rozlivu.

Abychom se vyhnuli defektům lakového filmu:

 • Lak aplikujte pouze na zcela čistý povrch.
 • Vyhněte se silikonům.
 • Nepoužívejte neobvyklé kombinace laků.
 • Vyhněte se průvanu.

Puchýře

Možné příčiny:

 • Bylo aplikováno příliš málo laku.
 • Podlaha byla příliš teplá.
 • Lak byl příliš studený.
 • Lak byl příliš starý.

Puchýře se mohou tvořit na všech typech laků. U vodních laků řady Bona se však vyskytují ojediněle. Puchýře způsobují problém, poněvadž vedou k vážným reklamacím ze strany zákazníka a vina se zpravidla přisuzuje laku.

Zde uvádíme dva procesy formování puchýřů:

Za prvé, puchýře mohou snadno vznikat při lakování, protože se do laku dostává určité množství vzduchu.

Za druhé, puchýře se mohou tvořit v průběhu schnutí laku. Voda ve formě páry se z laku odpařuje a proniká skrz lakový film. Když vodní pára proniká nejhořejším povrchem laku, formují se bubliny.

Oba z těchto procesů jsou naprosto přirozené. Důležitou věcí je to, že prasknou, lak se opět v těchto místech rozlije a vyrovná povrch. I když, vždy se tak nestane, protože lak vysychá příliš rychle. Pokud bubliny neprasknou a lak se nerozlije, zůstanou v lakovém filmu. Když se na ně podíváte pod lupou, uvidíte v laku malé vzduchové bublinky. V případě, že bublinky prasknou na povrchu lakového filmu a lak se v těchto místech nerozlije, uvidíte něco, jenž se podobá kráteru. Bubliny zůstanou v laku a na podlaze nacházíte krátery.

Co to způsobilo? Obvykle je aplikováno příliš málo laku. Možná na podlahu svítilo slunce a velmi rychle ji vyhřálo. Voda se v horku velmi rychle odpařila a lak příliš rychle vysychal.

V zimním období může způsobit problémy příliš studený lak. Proto se nesmí nádoba s lakem nechávat ve studeném autě. Lak přineste do budovy zároveň s výbavou pro broušení.

Když je lak hodně starého data výroby, vystavujete se zvýšenému riziku vzniku puchýřů. Ve vodních lacích je zakomponováno odpěňovací činidlo, které snižuje povrchové napětí lakové vrstvy a umožňuje tak vypraskání vzduchových bublin a řádný rozliv laku. Toto činidlo nemá nekonečnou životnost a postupně pomalu ztrácí svůj účinek.

Může vás zajímat: