Broušení dřevěných podlah

Správné a dokonalé broušení dřevěnýh podlah je velice náročná činnost jak na používané brusné stroje, tak i na druh brusiva, správnou volbu zrnitosti brusiva vzhledem k druhu broušené dřeviny atd.

Tento druh úpravy dřeva na podlaze nejvíce však ovlivňuje lidský faktor tzn. zkušený podlahář – odborník na dřevěné podlahy. On je ten, který musí rozhodnout na základě svých zkušeností jaké zvolit brusivo, kolikrát a jakým směrem brousit, jaký přítlak válce zvolit, jakou rychlostí vést brusný stroj, které stroje na danou dřevinu použít, jakou techniku broušení použít pro zvolenou povrchovou úpravu atd…

Jinými slovy – faktorů, které ovlivňují konečný výsledek díla je tolik, že ten kdo dokáže zrealizovat dokonalou povrchovou úpravu dřevěné podlahy musí být skutečný odborník a řemeslník.

Existují však základní obecné zásady, o kterých bych se zde zmínil

 • povrch dřevěné podlahy musí být zbaven všech mechanických nečistot a obvodových lišt
 • broušení provádíme v ploše pásovou nebo válcovou bruskou a okraje dobrušujeme krajovou bruskou
 • počáteční zrnitost volíme co nejvyšší možnou /většinou u starých podlah P24 a u nových P36/
 • zejména u hrubého broušení používáme nejvyšší přítlak válce, malou brusnou rychlost a co nejkvalitnější zirkoniové brusivo
 • pro střední zrnitost P40,P60 a P 80 volíme střední přítlak a zrychlujeme brusnou rychlost,
 • pro konečnou úpravu po vytmelení volíme P80 a P100 a nejmenší přítlak válce a nejvyšší brusnou rychlost
 • vždy brousíme hned po sobě stejnou zrnitostí kraje i plochu
 • broušení provádíme max.pod úhlem 45° na směr dřevních vláken
 • pásovou či válcovou brusku vedeme vždy v jedné stopě vřed i vzad a pak posuneme vpravo na další brusnou stopu max. o 2/3 šířky válce
 • broušení provádíme vždy zleva doprava aby zadní vodicí kolečko se pohybovalo po již obroušené ploše
 • pro finální úpravu povrchu je nutné použít kotoučovou brusku nebo speciální 3 kotoučovou brusku Trio
 • na finální dopracování plochy zejména pod olej doporučuji použít brusnou mřížku zrnitosti P100 nebo P120

Tyto zmíněné zásady každého broušení jsou pouze podmínkou nutnou – nikoli však dostačující k tomu,abyste dosáhli bezchybného a perfektního výsledku.

Proto bych se v následující části věnoval několika radám a prezentaci zkušeností podlahářů z praxe. Víte,že:

Prkna nemůžete brousit přímo po letech?

je to proto, že zejména hrubé brusivo vybrušuje měkké části a povrch je hrubý a málo srovnaný. Proto je optimální prkenné podlahy brousit pod úhlem 10-15º od směru vláken.

Kazety skládané ze dřevin s rozdílnou tvrdostí nemůžete brousit běžným válcem?

důvodem je, že guma na válci se přizpůsobí tvrdým dřevinám a v měkkých částech kazety udělá probrus. Bruska je v pořádku, ale pro tyto speciální případy je třeba zvolit válec s tvrdou červenou gumou.

Na první pohled drahé brusivo se vyplatí?

skutečně dnes je běžně dostupné na trhu zirkoniové brusivo, které je o cca 40% dražší než běžně používané, zato jeho životnost je min 2-3 krát vyšší tzn. cena brusiva na m² je minimálně poloviční. Navíc brusné pásy mají vždy kvalitní bezešvý spoj a výkon brusiva je nesrovnatelně vyšší.

Že si z vaší pásové brusky můžete dočasně udělat frézu?

v současné době má každý podlahář k dispozici dvě řešení – pokud potřebuje podlahu z jakéhokoli důvodu zfrézovat. Je možné si pořídit speciální frézovací stroj Bona Cutter nebo od firmy Lägler frézovací vále IGEL, který lze nasadit na válcové či pásové brusky od tohoto výrobce. Protože tato technika je velice speciální je možné si obě varianty vypůjčit ve specializovaných firmách.

Že pro mezibroušení podlah s úpravou na vysoký lesk nemůžete použít ani mřížku P120 ?

při povrchové úpravě s požadavkem na vysoký lesk je jediné bezchybné řešení – a to na mezibroušení použít speciální PAD s obsahem brusiva, který nezanechá v laku stopy, které by byly vidět po finálním přelakování.

Za firmu Supellex – svět podlah, s.r.o. zpracoval ing. Vladimír BROŽ

www.supellex.cz

Může vás zajímat: