Pokládka parket při vysoké relativní vlhkosti vzduchu

Často se v létě potýkáme s problémem jak zabránit problémům deformací dřeva při pokládce kdy teplota přesahuje 30°C a relativní vlhkost vzduch bývá i více než 75%. Je vůbec možné bez rizik za těchto podmínek pokládat parkety? Jsou oprávněné obavy z deformace parket a jejich odtržení od podkladu.

1) Pro lepidlo samotné nejsou podmínky, kdy RH je větší než 75% a teplota je kolem 30°C zpravidla žádný problém. Zvláště rozpouštědlová lepidla schnou jako obvykle, protože rozpouštědla v lepidlech jsou s vodou mísitelná.

2) Pokud nastane problém, bývá dvojího druhu:

Bezprostřední problém během pokládky bývá ten, že vzhledem k vysoké relativní vlhkosti vzduchu(RH) dřevo rychle absorbuje vodu ze vzduchu a zvětšuje svůj objem(expanduje). Bývá to až 1cm / den / 5m šířky. Zvláště při pokládce na velké plochy velmi rychlým způsobem je tato expanze mnohem rychlejší, než usazení (vytvrzení) lepidla. Parkety na okrajích se mohou zvednout, případně bude lepící síla lepidla v těchto místech oslabena (vlákna v jednom směru). Jiný problém se může vyskytnout u nalakovaných lamparket, o tloušťce 10mm, kdy hrany nemají pravý úhel, ale pouze 89 nebo 88. Pokud tyto parkety expandují ( zvětšují svůj objem) koncentruje se veškerý tlak na horní hrany, jenž se zvedají. Lamely pak korýtkují. Při podrobnější prohlídce však shledáme, že zde došlo ke konkávní deformaci prvků v jejich šířce. Jiným případem je konvexní deformace prvků, která bývá zpravidla způsobena buď v jednostranném působení vlhkosti na parketovou podlahu shora z vlhkého vzduchu v místnosti nebo v příliš brzkém dalším opracování povrchu parket po jejich nalepení.

V případě, že budete pokládat komplikované vzory, obzvláště s bordurami na okrajích plochy podlahy, může tento efekt způsobit velké obtíže a to z důvodu expanze jednotlivých prvků dřevěné podlahy, kdy vám vůbec nikdy nic nebude sedět.

Vzhledem k vysoké RH přijímají vlhkost nejen parkety, ale i podklad pod nášlapnou vrstvou. Spolu s podlahovým topením vede tato skutečnost ke škodám, obzvláště na začátku topné sezóny po spuštění podlahového topení. Zahřátí podkladu způsobí vytlačování zde nahromaděné vody směrem k povrchu podlahy a dochází pak k deformacím tvaru parket, případně i k jejich utržení od podkladu.

DOPORUČENÍ

  1. Pečlivě hlídejte vlhkost dřeva. S vysycháním dřeva silně narostou problémy.
  2. Pokud je to možné používejte klimatizaci nebo odvlhčovače (odlučovače vlhkosti).
  3. Přes noc zavírejte okna a dveře, aby se zabránilo kondenzaci vodních par na částech budovy v interiéru.
  4. Před pokládkou berte v úvahu účinek expanze bočních hran. V některých případech hodně pomůže systém pokládky s velmi malými rezervními spárami mezi parketami, protože dřevo bude mít možnost do těchto spár expandovat.
  5. Poté, co jste položili parkety, přikryjte je PE-fólií, jenž bude chránit parkety před přijímáním vlhkosti ze vzduchu a tak silně zredukuje jejich expanzi (bobtnání).
  6. Podlahu nalakujte pokud možno co nejdříve po vytvrzení lepidla. Specielní pozornost věnujte vodním lakům, aby měly dostatek času k vyschnutí a vytvrzení. Důkladně větrejte.